777 168 298

Ochrana osobních údajů

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Společnost Applebro s.r.o., Praha - Uhříněves, K Netlukám 1472/2, IČO: 07444516 , (dále jen „Společnost“), informuje tímto o zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, na základě kterých Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti se vznikem smluvního vztahu a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této Společnosti.


Zasláním objednávky či odesláním jakéhokoliv formuláře na webových stránkách www.applebro.cz dáváte souhlas k tomu, aby byly Vaše osobní údaje zpracovávány.


Osobní údaje subjektů údajů (dále jen „zákazníka“) jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail.


2. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

  1. Splnění smlouvy mezi Vámi a Společnosti nebo pro provedení opatření Společnosti před uzavřením takové smlouvy
  2. Abychom s Vámi mohli o objednávce, reklamaci, servisním postupu komunikovat, například zaslat její potvrzení
  3. Personalizaci vaši zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby
  4. Zlepšení služeb zákazníkům a vaše potřeby podpory
  5. Kontakt prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky


3. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNISTI

Společnost je možné kontaktovat:

  1. písemně prostřednictvím emailové adresy: applebro.cz@gmail.com

  2. telefonicky na tel. č.: +420 775 483 295 nebo +420 775 216 513


4. ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE

Vaše osobní identifikační údaje neposkytujeme žádné fyzické nebo právnické osobě ani jinému subjektu, vyjma následujících případů: v případě nutnosti osobní údaje poskytujeme orgánům Policie ČR či jiným orgánům veřejné moci, a to výhradně za účelem plnění zákonné povinnosti.


5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V KAMENNÉ PRODEJNĚ

Při návštěvě pobočky Společnosti sbíráme nahrávky z kamerového systému, včetně zvuku, na které můžete být zachyceni, a to na základě našeho oprávněného zájmu (bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany našeho i Vašeho majetku a osob pohybujících se v prodejně a jejím okolí.

Při návštěvě naší prodejny můžete být vyzváni k dodání osobních údajů pro úspěšně dokončení objednávky, reklamace nebo servisního protokolu.


6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

  1. Máte právo požadovat od Společnosti přístup k Vašim osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie již s administrativním poplatkem.
  1. Máte právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, i když vznesete nárok na výmaz, neznamená to, že smažeme všechny Vaše osobní údaje
  1. Právo na opravu. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je opravili, popřípadě doplnili.
  2. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Společnosti splnit.


Používáním našich stránek nebo návštěvou kamenné prodejny souhlasíte s podminkami Společnosti.

Tel:       +420 775 216 513


E-mail: applebro.cz@gmail.com

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
oddíl C, vložka 300461 
Sídlo: Praha - Uhříněves, K Netlukám 1472/2, IČO: 07444516 
Copyright © 2019 Applebro.cz Všechna práva vyhrazena.