+420 792-292-092

+420 775 216 513

Podmínky přijetí, opravy a výdeje přístroje:

Přijetí přístroje: 


1. Oprava zařízení se stopami vlhkosti, koroze, úderů či pádů je prováděna bez záruky (BEZ ZÁRUKY na provedenou praci). V případě oxidace, vniknutí cizích látek nebo mechanického poškození zařízení, může přístroj během servisního procesu začít vykazovat nové, původně nehlášené závady. Je to obvyklý projev poškození tohoto charakteru. Servis zásadně nenese odpovědnost za vznik těchto nových závad a neodpovídá za uchování informací v zařízení a jeho úložištích. Oprava se týká pouze těch poruch, které sdělí klient. 


2. Opravy mobilních zařízení, telefonu, PC a notebooků do 2500 Kč provádíme bez souhlasu zákazníka. Minimální cena zakázky je 300 Kč. 


3. Zařízení bylo se souhlasem klienta přijato bez demontáže a kontroly vnitřních poškození a vnitřních komponentů. Klient chápe, že jakákoliv vnitřní poškození, poruchy a chybijecí komponenty které mohou být zjištěny v zařízení během servisních prací, vznikly před přijetím zařízení do opravy 


4. Klient nese riziko úplné nebo částečné ztráty práceschopnosti zařízení během opravy v případě hrubého porušení uživatelem provozních podmínek, koroze, vlhkosti či mechanického poškození. Při třetí reklamaci má klient nárok na vrácení části peněz. 


5. Doba diagnostiky a opravy zařízení je závislá na druhu závady, dostupnosti náhradních dílů a může trvat až 60 dní. V případě odmítnutí opravy maximální doba pro vyzvednutí zařízení - 14 až 60 dní. 


6. Na provedenou práci poskytuje servis záruku v délce 3 měsíce od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Na náhradní díly použité při opravě, je poskytována záruka v délce 3 měsíců. 


7. U zakázek, které si zákazník nevyzvedne do 60-ti dnů od data dokončení opravy je servis oprávněn účtovat skladné. To činí 10 Kč za každý započatý den od ukončení opravy. Po šesti měsících od data dokončení opravy je servis oprávněn na vlastní náklady přístroj prodat a výtěžek použít na uhrazení případné vzniklé pohledávky. 


8. Vnější kontrola zařizení je provedena v přítomnosti klienta. Zákazník souhlasí, že jeho osobní údaje budou zpracovány v informačním systému ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, telefonicky a e-mailem.


Výdej přístroje:


 1. Práce byly provedeny zcela a včas, ke kvalitě nemám žádné připomínky 


2. Práceschopnost výrobku byla prověřena v přítomnosti majitele, který nemá žádné připomínky a námitky, cena za poskytnuté služby byla odsouhlasena 


3. Originál záručního listu/předávacího protokolu se předává zákazníkovi, který ho uchovává v průběhu záruční doby


Tel:       +420 775 216 513


E-mail: applebro.cz@gmail.com

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
oddíl C, vložka 300461 
Sídlo: Praha - Uhříněves, K Netlukám 1472/2, IČO: 07444516 
Copyright © 2019 Applebro.cz Všechna práva vyhrazena.